Inlibris.com

English | Castellano | Català

El Directori Literari a Badosa.com

AjudaAfegir un lloc

Teclegi un mot. Afegeixi més mots per restringir la seva cerca.

A l’atzar: 10 pàginesCerca d’un altre usuari

textos-e • revistes • editors • autors • diccionaris • tallers • biblioteques • i molt més

Benvingut a Inlibris

Amb prop de 54.000 enllaços, Inlibris és probablement el directori de recursos literaris més gran a Internet.

Utilitzi Inlibris per trobar textos-e, escriptors, agents, llibres, revistes-e, premis, editors, tallers, gèneres, diccionaris, llibreries, hipertextos i altres llocs relacionats amb la literatura, el llenguatge o els llibres.

Inlibris és el primer directori capaç de repetir per a vostè una cerca definida per un usuari desconegut anterior (servei Cerca d’un altre usuari). Aquest servei selecciona a l’atzar paraules que van ser teclejades a Inlibris per un usuari anterior.

Amb el servei 10 pàgines literàries a l’atzar, trobarà informació literària interessant que no estarà limitada per les seves pròpies preguntes. Però els resultats probablement no tindran cap relació. En canvi, repetint una cerca d’un altre usuari, descobrirà pàgines amb un element en comú.

Inlibris li permet efectuar cerques de pàgines que continguin una paraula o més d’una. Si en tecleja més d’una, Inlibris li mostrarà aquelles pàgines que continguin tots els mots especificats.

Per restringir el resultat de la cerca a les adreces més rellevants, Inlibris tan sols mostrarà aquelles pàgines en les quals les paraules teclejades apareguin en un lloc destacat (títol, descripció o adreça).

Inlibris ignorarà aquells termes massa freqüents, com els articles o algunes preposicions. També ignorarà el signes de puntuació i els accents.

Inlibris ha estat dissenyat per a PDAs.

Concepció, disseny i desenvolupament: Xavier Badosa (1997-2018). Aquest lloc ha estat dissenyat per a PDAs.