Inlibris.com

English | Castellano | Català

El Directori Literari a Badosa.com

AjudaAfegir un lloc

Teclegi un mot. Afegeixi més mots per restringir la seva cerca.

A l’atzar: 10 pàginesCerca d’un altre usuari

textos-e • revistes • editors • autors • diccionaris • tallers • biblioteques • i molt més

Ajuda

Amb prop de 54.000 enllaços, Inlibris és probablement el directori de recursos literaris més gran a Internet.

Utilitzi Inlibris per trobar textos-e, escriptors, agents, llibres, revistes-e, premis, editors, tallers, gèneres, diccionaris, llibreries, hipertextos i altres llocs relacionats amb la literatura, el llenguatge o els llibres.

Inlibris és el primer directori capaç de repetir per a vostè una cerca definida per un usuari desconegut anterior (servei Cerca d’un altre usuari). Aquest servei selecciona a l’atzar paraules que van ser teclejades a Inlibris per un usuari anterior.

Amb el servei 10 planes literàries a l’atzar, trobarà informació literària interessant que no estarà limitada per les seves pròpies preguntes. Però els resultats probablement no tindran cap relació. En canvi, repetint una cerca d’un altre usuari, descobrirà planes amb un element en comú.

Inlibris li permet efectuar cerques de planes que continguin una paraula o més d’una. Si en tecleja més d’una, Inlibris li mostrarà aquelles planes que continguin tots els textos especificats.

Per restringir el resultat de la cerca a les adreces més rellevants, Inlibris tan sols mostrarà aquelles planes en les quals els textos teclejats apareguin en un lloc destacat (títol, descripció o adreça).

Alguns consells

Eviti els articles o les preposicions. Els articles i les preposicions més habituals seran ignorats.

Eviti els caràcters especials (com els accents o la puntuació). També seran ignorats.

Les majúscules seran ignorades.

Després de prémer el botó Busca, el camp de text li mostrarà com ha estat interpretada la seva consulta pel motor de cerca.

Exemple 1

Shakespeare

mostrarà planes amb el text “Shakespeare”.

Exemple 2

Shakespeare sonnets

mostrarà planes amb els textos “Shakespeare” i “sonnets”.

Exemple 3

"sonnets?, Shakespeare!"

El mateix que l’Exemple 2.

Exemple 4

Pot utilitzar Inlibris per ajudar-li a recordar una adreça ja que pot teclejar part de la seva adreça en comptes de mots.

http://www.geocities.com/athens/

o senzillament

geocities athens

mostrarà planes del barri Athens de Geocities.

Pot combinar ambdues estratègies (cerca per adreça i per contingut).

Concepció, disseny i desenvolupament: Xavier Badosa (1997-2018). Aquest lloc ha estat dissenyat per a PDAs.